Article

Personalisatie, waarom achterblijven geen optie is.

July 18, 2022

De impact van personalisatie

De impact van personalisatie op de omzet doet zich vooral gelden bij bedrijven die in direct contact staan met de consument. De reden hiervoor ligt voor de hand: het zijn deze organisaties die beschikken over first-party data, die direct via de consument zijn verkregen. Het zijn diezelfde data die ervoor zorgen dat een organisatie de klant kent. Die ervoor zorgen dat een bedrijf de klant optimaal kan bedienen en behouden – precíes waar het bij een AI decisioning engine om gaat. Terwijl veel bedrijven volop investeren in (online) advertising en zo via de voordeur nieuwe klanten aantrekken, laten ze de achterdeur openstaan en hebben ze te weinig tools om het vertrek van klanten tegen te houden. Met een AI decisioning engine gaat die achterdeur dicht: ondersteund door de engine verhogen
organisaties de retentie, voorkomen ze churn en creëren ze loyale klanten.

De meerwaarde van personalisatie

Personalisatie is meer dan alleen de manier waarop bedrijven marketing bedrijven, zo stelt McKinsey & Company in een onderzoek. In plaats daarvan bepaalt personalisatie de manier van werken, wat bij bedrijven die dat doen voor 25% aan de omzet bijdraagt. Hoe bekwamer een organisatie is in het versterken van klantbinding met data, hoe groter de opbrengst ervan. En ook: hoe meer resultaat wordt behaald door écht te personaliseren, hoe beter de klantresultaten. Bij bedrijven die vooroplopen met personalisatie doet 81% van de nieuwe klanten een herhalingsaankoop in het jaar erop, en bij diezelfde bedrijven wordt jaarlijks 36% van de actieve klanten opwaarts gemigreerd. Daarnaast blijkt dat de omzet van de bedrijven voor 53% is verbonden aan consumenten die deelnemen aan het loyaliteitsprogramma. Kortom, wordt een sportschool een personal coach, dan voelt de consument zich begrepen. Verandert een reisbureau in een travel buddy, dan raakt de consument geïnspireerd. En wordt een kledingwinkel een personal shopper, dan merkt de consument dat hij of zij écht wordt geholpen tijdens de gehele klantreis.

Personalisatie als speerpunt

Bovendien, organisaties die maximale waarde halen uit personalisatie groeien sneller: in hetzelfde McKinsey onderzoek geven de koplopers aan dat 40% van hun omzet voortkomt uit gepersonaliseerde marketingactiviteiten of -tactieken. Tel hierbij op dat 78% van de consumenten aangeeft eerder te zullen kopen bij bedrijven die hen gepersonaliseerd benaderen, en het mag duidelijk zijn dat achterlopen geen optie is. Bedrijven die personalisatie tot speerpunt maken, scoren beter op meerdere vlakken. Terwijl zij verder komen, wordt de afstand met de achterblijvers groter en groter. Wil je meer weten over hoe jij personalisatie als speerpunt maakt en waarom je daar een AI decisioning engine bij nodig hebt? Download dan het whitepaper waar dit allemaal in uitgelegd wordt.