Article

Expertgroep “Personalisatie in B2B” maakt vliegende start

Shopping Tomorrow
May 8, 2023

De voorbereidingen voor het ShoppingToday event, dat plaatsvindt in oktober, zijn al in volle gang. Na een drukbezochte kick-off in maart zijn de expertgroepen inmiddels gestart met het onderzoeken van de belangrijkste trends op gebied van data, marketing, strategie en tech. Zo ook de expertgroep van Jurjen Jongejan (valantic) en Merwin de Jongh (Building Blocks), die dit jaar personalisatie binnen B2B onder de loep nemen. In dit interview vertellen ze over het onderzoek, de experts en de eerste interessante bevindingen.

Personalisatie in B2B: een hot topic
“Het is een mega hot topic,” zegt Jurjen Jongejan, voorzitter van de B2B expertgroep ‘verhoog conversie en klantloyaliteit met personalisatie’. “Maar ondanks dat er zoveel over gezegd en geschreven wordt, vinden veel B2B organisaties het in praktijk brengen toch best een uitdaging.” Ook Merwin, host van de expertgroep, beaamt dit: “Veel B2B organisaties herkennen en erkennen de relevantie om met personalisatie de conversie en klantloyaliteit te verhogen. De ShoppingTomorrow groep is dan ook de perfecte manier voor deze experts om kennis op te doen en de relevantie om te zetten in praktische oplossingen voor hun organisatie. In deze eerste sessies hebben we al mooie resultaten behaald samen!”

De noodzaak van de inhaalslag en het belang van diversiteit
Er is dus niet alleen behoefte aan onderzoek en kennisdeling, maar ook een bepaalde noodzakelijkheid. Want waar de B2C markt al grote stappen heeft gezet op gebied van digitalisering en personalisatie, loopt de B2B markt nog ver achter. Om de inhaalslag in gang te zetten, buigt de expertgroep van Jurjen en Merwin zich over een aantal onderzoeksvragen gerelateerd aan dit thema.

In de eerste sessie stond het definiëren van personalisatie binnen B2B centraal. Dat leidde al gauw tot interessante inzichten. Jurjen: “De experts binnen onze groep vertegenwoordigen een grote verscheidenheid aan branches. We hebben experts uit de food industrie aan boord zoals Sligro en Prince Pets Food, maar ook uit de bouw zoals Isero en de grafische industrie met Drukwerkdeal. Iedereen heeft dan ook een andere kijk op personalisatie.” Volgens Jurjen benadrukt dit tevens het belang van diversiteit binnen een onderzoeksgroep en waarom dit concept van ShoppingTomorrow zo succesvol is. “Juist wanneer je mensen met verschillende achtergronden en functieniveaus bij elkaar brengt, krijg je de meest waardevolle discussies. Hierdoor hebben we echt een vliegende start gemaakt.”

 

De eerste bevinding: begin klein voor grootste impact
Zo is er tijdens de sessie niet alleen een goede basis gelegd voor het onderzoek. Ook de eerste bevindingen staan al op papier. Merwin: “Hoe je personalisatie ook definieert, over de sleutel tot succes zijn alle experts het eens. Wie grote impact wil maken, moet met kleine use cases beginnen.” Maar hoe dat precies zit, lees je in het eindproduct.

Stap voor stap de diepte in
Over wat we in de komende sessies van de B2B expertgroep kunnen verwachten, verklapt Jurjen het volgende: “In de volgende sessies ligt de focus op het in kaart brengen van do’s en don’ts binnen personalisatie. En vanuit daar werken we uiteindelijk aan een praktisch stappenplan uit waarmee je een succesvolle personalisatiestrategie ontwikkelt. Hier zullen we binnenkort meer over delen.” Merwin: “Het is heel gaaf om samen met deze groep experts het personalisatie stappenplan uit te kunnen werken waarbij we rekening houden met de specifieke dynamieken voor hun specifieke markten. Hierdoor vangen we ze van alle markten en kunnen we  het stappenplan vervolgens zo in richten dat het voor elke B2B organisatie relevant is.”

De ideale community voor kennisdeling
Zoals ieder jaar publiceren alle expertgroepen voorafgaand aan het event een eigen bluepaper, waarin de onderzoeksbevindingen gebundeld worden. Jurjen: “Het doel van het bluepaper is om zoveel mogelijk B2B partijen te inspireren en handvatten te bieden om personalisatie succesvol toe te passen.” Daarnaast wordt het bluepaper opgenomen in het ShoppingTomorrow boek en gepresenteerd op het event ShoppingToday. “Kennis delen met een groot publiek is het mooiste wat er is, en ShoppingTomorrow is daarvoor de ideale community.”

Wil je op de hoogte blijven van de expert groep?

Op de hoogte blijven van de bevindingen van de expertgroep personalisatie in B2B? Volg valantic en Building Blocks op LinkedIn. Of wil je meer weten over hoe jij een gepersonaliseerde klantreis kan bieden aan jouw klanten? Je ontdekt meer over de personalisatiemogelijkheden in onze product guide. Liever meteen in contact komen met een van onze experts? Vraag dan een vrijblijvende demo aan.

About the expert
Shopping Tomorrow