Article

Duurzaam succes van data science is een team effort

Fleur Hasaart
Manager Data Science
September 23, 2019

a(d)tention overload

Hoewel het belang van data science tot steeds meer bedrijven doordringt, wordt het vaak nog niet optimaal ingezet. Bedrijven starten een project en kijken naar het directe resultaat of implementeren het bij een enkele afdeling. Ze kennen de voordelen van data science, op de korte termijn. Een strategie voor de lange termijn ontbreekt echter. Maar juist dat is cruciaal voor duurzaam succes: de meerwaarde van data science wordt op de lange termijn behaald. Dit succes kan alleen behaald worden als alle afdelingen samenwerken om zoveel mogelijk waarde voor de klant te behalen. Natuurlijk kan je met een kort project ook de klanttevredenheid iets verhogen, maar een duidelijke strategie zorgt voor de échte effecten. Voor de klant en voor de organisatie. Dit bewees Fleur Hasaart in haar pioniersrol bij CZ. Samen met een klein team heeft ze als Manager Data Science hard aan de weg getimmerd om de experimenten achter zich te laten en data science strategisch in het bedrijf te verankeren.

Het gehele team achter data science

Om het volledige potentieel van data science te benutten, moet de gehele organisatie de strategische meerwaarde ervan zien. Dit gebeurt niet van de ene op de andere dag. Natuurlijk wil je het liefst degene overtuigen die er geen heil in ziet. Degenen die met data werken weten al welk potentieel dit voor het bedrijf kan hebben, maar de meeste medewerkers nog niet. Fleur Hasaart: “Focus je daarom op het creëren van succesverhalen. Pas als je de strategie kan onderbouwen en echte resultaten kan tonen, zal je de grootste nee-schudders overtuigen. Bouw zelf je eigen bewijsvoering door bij één afdeling te beginnen. Kies bijvoorbeeld de customerservice afdeling en laat zien welke verschillen er in klantcontact gemaakt kunnen worden met behulp van data science. Klanten worden sneller geholpen en krijgen tegelijkertijd ook de persoonlijke aandacht die ze verdienen. Laat vervolgens aan het gehele bedrijf dit succesverhaal zien, maar schets ook hoeveel meer rendement er behaald kan worden als er niet enkel in de silo van customerservice gebleven wordt. Zo sla je de weg in naar een duurzame strategie. Zet je visie op het potentieel van data science kracht bij door eigen cases te presenteren.”

Om de duurzaamheid van de strategie te waarborgen is het belangrijk om het juiste team samen te stellen. Zonder de juiste pioniers aan boord ben je namelijk nergens. Zij moeten ook verder kunnen kijken dan de eerste resultaten uit een pilot en hun blik op de horizon kunnen houden. Er zijn mensen nodig die niet bij de eerste tegenslag naar een ouder model teruggrijpen omdat dat al werkt.

Train werknemers voor een duurzaame strategie

Het hele bedrijf heeft profijt van data science, het kan zelfs zorgen voor een verandering van het huidige businessmodel. Om dit te kunnen bereiken is het essentieel dat iedereen aan boord is en het geven van trainingen en workshops draagt daar aan bij. Mensen moeten immers te weten komen welke waarde data science voor het bedrijf kan hebben. Bij CZ had het bijvoorbeeld waarde voor de klant omdat de klantenservice werd verbeterd, maar ook is er gewerkt aan het verlagen van de zorgpremies. Door middel van data science konden frauduleuze claims gemakkelijker opgespoord worden. Er werden minder onterechte claims uitgekeerd, wat kosten bespaarde voor het bedrijf en uiteindelijk voor de klant.

Data op een duurzame manier inzetten is kijken naar hoe je hier zoveel mogelijk waarde uit kan halen. Het beste resultaat wordt behaald wanneer alle afdelingen samenwerken en er gewerkt wordt aan een langetermijndoel. Iedere werknemer is hierbij van belang.

About the expert
Fleur Hasaart
Manager Data Science