Article

De 5 stappen voor personalisatie - en waar een CDP tekortschiet.

July 11, 2022

De 5 stappen die je moet zetten

Voor 1-op-1 personalisatie op schaal heeft een organisatie vijf stappen nodig. De eerste drie zijn data verzamelen, opslaan en combineren en omvatten samen de stappen waar vooral CDP’s op focussen. De vijfde stap in het proces is het uitvoeren van acties, wat gebeurt via marketing automation tools. Samen vormen deze vier stappen de faciliterende onderdelen voor personalisatie, die bij veel organisaties grotendeels op orde zijn. Toch is van 1-op-1 personalisatie op schaal dan nog altijd geen sprake, wat komt door het ontbreken van een fundamenteel onderdeel bij de vierde stap: daar waar de acties worden bepaald, daar waar de beslissingen worden genomen. Nadat veel organisaties er in eerste instantie vanuit gingen dat ze met een CDP ook een decisioning tool in huis haalden, blijkt dit laatste in de praktijk niet het geval. De functionaliteit voor het bepalen van acties is binnen een CDP simpelweg niet toereikend. Dat wil zeggen, ontoereikend wanneer het gaat om 1-op-1 personalisatie voor de al snel honderdduizenden eigen klanten. Zie daar dan ook het fundamentele onderscheid met een AI decisioning engine, die voor 1-op-1 personalisatie op schaal wél de kracht en intelligentie bevat.

Zonder AI decisioning engine blijft het uittekenen van marketingflows handmatig werk. Zonder AI decisioning engine worden keuzes nog altijd naar eigen inzicht – en dus minder goed onderbouwd – gemaakt. Hoe kundig en ervaren de marketeer ook is: alleen zijn of haar eigen inbreng is niet voldoende, wil een organisatie altijd en overal voor iedere consument de optimale beslissing nemen. Waar het dan ook om gaat, is dat het proces van acties bepalen wordt verdiept. Dat het volledige personalisatieproces geautomatiseerd, zelflerend en schaalbaar verloopt en daardoor slimmer, sneller en dus efficiënter wordt. We kunnen het dan ook als volgt stellen: wil je als een consumentmerk of retailer toe naar meer klantloyaliteit en een hogere conversie, dan is een AI decisioning engine voor de eigen organisatie geen nice-to-have maar cruciaal. Hoe de AI decioning engine precies werkt, ontdek je in het whitepaper.